Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. ju on 3/20/2009 11:55:34 PM
ขายโปรแกรม สต็อกสินค้าคงคลัง Stock InVentoy สำหรับโรงงานที่มีสาขาเดียว หรือหลายสาขา สามารถเช็คสต็อกข้ามสาขากันได้ขายโปรแกรม สต็อกสินค้าคงคลัง Stock InVentoy สำหรับโรงงานที่มีสาขาเดียว หรือหลายสาขา สามารถเช็คสต็อกข้ามสาขากันได้
ขายโปรแกรม สต็อกสินค้าคงคลัง Stock InVentoy สำหรับโรงงานที่มีสาขาเดียว หรือหลายสาขา สามารถเช็คสต็อกข้ามสาขากันได้


ขายโปรแกรม สต็อกสินค้าคงคลัง Stock InVentoy สำหรับโรงงานที่มีสาขาเดียว หรือหลายสาขา สามารถเช็คสต็อกข้ามสาขากันได้
"พาไดส์สต็อก Inventory"
คุณสมบัติ
1. เก็บข้อมูลสินค้า ID, รหัสบาร์โค้ด,รายละเอียดสินค้า,รูป
2. เก็บประวัติพนักงาน พิมพ์การ์ดบัตรพนักงานได้ รองรับบาร์โค้ด
3. เก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง Update ข้อมูล สาขาเดียว หรือข้ามสาขา (ระยะทางห่างกันข้ามจังหวัด)
4. ผู้บริหารสามารถเช็คยอดสินค้า จาก Report หรือการรีโมท
5. User name, Password กำหนดสิทธิ์ของแต่ละบุคคลที่จะเข้ากระทำการโปรแกรม
หรือดูได้อย่างเดียว หรือทำได้เฉพาะบางหน้าจอ
7. การรับเข้าสินค้าคงคลัง เฉพาะพนักงานที่กำหนด รองรับบาร์โค้ด หรือ ID
6. มีการเบิก-จ่ายสินค้า เฉพาะพนักงานที่มีบัตร หรือรหัส กำหนดสิทธิ์ได้
ฯลฯ
สนใจติดต่อพนักงานขาย 02-6411165 ฝ่ายขาย 10.00 - 18.00 น.
โปรแกรมสามารถปรับปรุงแก้ไขเข้ากับโรงงานท่านได้


<< กลับหน้ากระทู้