Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. sale on 5/6/2009 11:33:05 PM
นำเทคโนโลยีใหม่ โดยนำระบบคอมฯพิวเตอร์มาใช้งานกับธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจท่าน
ใครมีญาติทำฟาร์มเลี้ยงหม,ไก่,แพะ,โค,กระบือ ฝากข่าวไปบอก
หากต้องการนำระบบคอมฯมาใช้ในธุรกิจท่าน ลดต้นทุนเพิ่มกำไรได้
ขายโปรแกรมบันทึกรายรับ-รายจ่ายและวางแผนล่วงหน้าบริหารงานฟาร์ม
สามารถวางแผนการผลิตได้ในอนาคต
พาราไดส์ฟาร์ม เวอร์ชั่น 3.0.0
บริหารงานฟาร์มและ รายการรับ-จ่าย" มีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
- มีระบบบันทึกรายได้-ค่าใช้จ่าย 6 หมวด
(ชื่อหมวดเหล่านี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ให้ดูที่
วิธีการใช้งานโปรแกรม)
1. ค่าจัดเตรียมโรงเรือน
2. ค่าพันธุ์สัตว์เลี้ยง
3. เบิกจ่าย ยา/อาหาร
4. จ่ายค่าแรง
5. รายได้-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ขาย
- มีระบบบันทึกข้อมูลด้านการผลิตสัตว์เลี้ยง ได้แก่
1.
ระบบบันทึกข้อมูลรายละเอียดของสัตว์เลี้ยงแต่ละรุ่น
เช่นจำนวน ฯลฯ
2. ระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพสัตว์เลี้ยง การรักษาโรค
3. ระบบบันทึกข้อมูลผลผลิตที่ได้ เช่น
น้ำหนักของสัตว์ก่อนขาย
- มีระบบบันทึกการจัดการและติดตามผลด้านสุขภาพสัตว์
ฯลฯ
ติดต่อ ฝ่ายขาย 0863217119เวลา 10.00 - 18.00 น.
หรือสั่งซื้อผ่านเว็บไซด์ โอนเงินเข้าธนาคาร ท่านสามารถรับรหัสผ่าน เข้าดาวน์โหลดผ่านเว็บ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหรือค่าเดินทาง สนใจเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บได้ค่ะ
ราคา : 1400 บาท

<< กลับหน้ากระทู้