Board soi3.com
กลับหน้าหลัก ซอย3ดอทคอม www.soi3.com
(สำหรับเวปมาสเตอร์เท่านั้น =>)Login:    Username: Password:
Submitted by.. บริษัท วันทรีซิกตี้ on 1/28/2557 2:16:33 PM
บริษัท วันทรีซิกตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการห้องอบรมสัมนามายาวกว่า 4 ปี มีบริการห้องอบรมสัมนาทั้งแบบ มีคอมพิวเตอร์และไม่มีคอมพิวเตอร์ มีบริการห้อง Meeting สำหรับพบปะพูดคุย ราคาไม่แพง สะอาด บรรยากาศดี คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใหม่ยกเซต พร้อมทั้งมีบริการหลักสูตรสอน MS-Office โปรแกรมต่างๆ ให้บริการคุณ สถานที่ติดบืทีเอสราชเทวี ย่านใจกลางและห้างสรรพสินเดินทางสะดวก ทั้งรถไฟฟ้า รถประจำทาง มีสถานที่จอดรถ
ยินดีให้บริการ สามารถติดต่อเยี่ยมชมสถานที่จริงได้ที่คุณจูน เบอร์โทรศัพท์ 081-3597150 ตลอด 24 ชม.หรือ 02-2177788 เวลาทำการ09.00-18.00 สอบถามผ่านทาง E-mail Puntiwa.jin@contactone360.co.th Fax.02-217789 สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.one360.co.th/Service/RentalService.aspx


<< กลับหน้ากระทู้