conn1.gif (192 bytes)   conn2.gif (192 bytes)

คู่มือการใช้งานโปรแกรม
บริหารงานคลังสินค้าภายใน เบิกจ่าย ยืม-คืนสต๊อก
"พาราไดส์ รี-เรนท์ เวอร์ชั่น 2" 

สำหรับ Install
       ติดตั้ง(Install)
 คลิกที่นี่ [22/04/2556] >> หากต้องการคลิก สั่งซื้อสินค้า

สำหรับอัพเดท
       ชุดโปร เวอร์ชั่น 2.3.2 คลิกที่นี่...[22/04/2556] >> หากต้องการคลิก สั่งซื้อสินค้า
       สำหรับท่านที่ติดตั้งโปรแกรมไปแล้วสามารถอัพเดทโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดที่นี่ ฟรี!ตลอดไป
       Update โปรแกรม

Copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ที่หน้าจอจากนั้น
1. ปิดโปรแกรมเช่าพัสดุ-สินค้าก่อน
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่โหลดมา
3. เมื่อดับเบิลคลิกแล้วจะมีหน้าจอzip ปรากฎขึ้นมาให้กดปุ่ม Unzip
Update เสร็จเรียบร้อยครับ

**// หมายเหตุ โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ด และใช้ร่วมกับโปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับ SME, Barcode สีได้ (หากเป็นบาร์โค้ดสี ไม่ต้องคีย์ข้อมูใหม่ สามารถเลือกแล้วไปพิมพ์ได้เลย)
สอบถามฝ่ายขายได้ค่ะ และมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดขายด้วยค่ะ
>> สั่งซื้อสินค้า

**// ต้องการตัวแทนจำหน่ายจำนวนมาก รายได้ดี ร้านคอมฯ บริษัทห้างร้านทั่วไป หรือบุคคล ติดต่อด่วน
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
   โปรแกรมนี้ทำอะไรได้บ้าง
 
   1)ข้อมูลพื้นฐาน
  1.1) มีระบบบันทึกรายชื่อและประวัติ รายละเอียดของสมาชิก
1.2) มีระบบบันทึกรายการพัสดุ-สินค้าและให้รหัสพัสดุ-สินค้าอัตโนมัติโดยผู้ใช้สามารถแก้ไขตัวเลขได้
1.3) ตั้งค่าเลขอัตโนมัติ ต่างๆ เช่นเลขรหัสพัสดุ-สินค้า เลขรหัสสมาชิก หรือ เลขที่บิลสามารถกำหนด
       หมายเลขที่ออกมาว่าให้เริ่มที่หมายเลขเท่าไหร่
1.4) Import รายการพัสดุ-สินค้าจากMs-Excel
1.5) Import รายชื่อสมาชิกจากMs-Excel
1.6) ตั้งชื่อร้านและสาขา
   2)งานประจำวัน
  2.1) มีระบบ ยืมพัสดุ-สินค้าที่สามารถใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
2.2) มีระบบ คืนพัสดุ-สินค้าที่สามารถใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
2.3) มีระบบรับ-คืนเงินประกัน
2.4) มีระบบรับเงินค้างจ่ายที่ลูกค้าติดไว้
2.5) มีระบบรายรับรายจ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากการเช่าพัสดุ-สินค้า ซึ่งสามารถพิมพ์รายละเอียดของรายได้หรือ
        ค่าใช้จ่ายต่างเข้าไปได้เอง เช่น ขายพัสดุ-สินค้าเก่า ฯลฯ

2.6) มีระบบรับ-จ่ายค่าสมาชิก
2.7) มีระบบพิมพ์บัตรหรือ ทำบัตรสมาชิกพร้อมแถบบาร์โค้ดภายในบัตร
2.8) มีระบบพิมพ์บาร์โค้ดติดพัสดุ-สินค้า
   3) สามารถเลือกระบบการจ่ายเงินแบบจ่ายตอนยืมพัสดุ-สินค้า หรือจ่ายเงินตอนคืนก็ได้
   4)รายงาน
  4.1) มีรายงานสรุปรายได้-ค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในวัน และเวลาที่กำหนดเหมาะสำหรับสรุปยอดเงินขณะเปลี่ยนกะ
        ของพนักงาน
4.2) มีรายงานพัสดุ-สินค้าค้างส่ง
4.3) มีรายงานยอดเงินค้างชำระ
4.4) มีรายงานเงินประกันคงเหลือ
4.5) มีรายงานสมาชิกเคยยืมพัสดุ-สินค้าไปรวมกี่อันแล้ว
4.6) มีรายงานพัสดุ-สินค้าอันนี้ถูกยืมไปกี่ครั้งและรายงานสถานะหาย/ชำรุด
4.7) มีรายงานกราฟสถิติการเช่าแต่ละวัน
4.8) มีรายงานพัสดุ-สินค้ามาใหม่ซึ่งระบุวันที่เข้าร้านมาแล้ว เช่นรับเข้าร้านมาแล้วเป็นเวลา 15 วันเป็นต้น
4.9) มีรายงานบัตรสมาชิกใก้ลหมดอายุ
   5)Administrator / ระบบควบคุมการเข้าใช้โปรแกรมสำหรับผู้ดูแลระบบ
  5.1) Log In ให้ป้อนรหัสผ่าน ของผู้ใช้แต่ละท่าน
5.2) เพิ่มชื่อ-กำหนดสิทธิ์ พนักงานผู้เข้าใช้โปรแกรม เช่นห้ามเข้าเมนูนี้ หรือ อ่านได้อย่างเดียวห้ามแก้ไข หรือ
       ทำได้ทั้งหมดเป็นต้น
5.3) รายละเอียดการเข้าใช้โปรแกรมขอผู้ใช้แต่ละท่านโดยจะแสดงวันและเวลาที่เข้าใช้งาน
5.4) กำหนดเครื่องที่เก็บข้อมูล หากเป็นระบบLan สามารถใช้งานได้พร้อมกันหลายๆ เครื่อง และระบุเครื่องที่
       ใช้เก็บข้อมูลได้
5.5) มีระบบสำรองข้อมูล
ป้องกันการสูญเสียข้อมูล
5.6) ล้างข้อมูลบิลเก่าที่ไม่ใช้แล้ว
   6)อื่นๆ
  6.1) รองรับการทำงานพร้อมกันหลายๆ เครื่อง หรือรองรับการทำงานบนระบบ LAN
6.2) รองรับการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ด
6
.3)
แจ้งเตือนเมื่อสมาชิกยืมพัสดุ-สินค้าซ้ำ ซึ่งเคยยืมไปแล้วหากสมาชิกยืนยันต้องการยืมซ้ำก็สามารถทำได้
 
ข้อจำกัดในการใช้งาน
      - โปรแกรมนี้สามารถติดตั้งได้เพียง 5 ครั้งหรือ 5 เครื่อง(ปี 2554) โดยลงทะเบียนผ่านInternet หากผู้ใช้
         ไม่มี Internet กรุณาโทรขอรหัสผ่านได้ที่ ฝ่ายขาย ตามวันและเวลาทำการ หรือ
         Email : nina2000_007@yahoo.com  หากต้องการใช้งานมากกว่าที่กำหนดขอให้ช่วยซื้อแผ่นใหม่อีกครั้ง
   เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาโปรแกรมให้ก้าวหน้าต่อไป
      - โปรแกรมบริหารงานร้านเช่าพัสดุ-สินค้า "ชุดมินิ" เป็นระบบเล็กราคาถูกเหมาะสำหรับ
         ร้านเช่าพัสดุ-สินค้าที่มีพัสดุ-สินค้าไม่เกิน
3,500 รายการเท่านั้น ชุดนี้มีราคาถูกแต่คุณสมบัติทุกอย่างครบเหมือนกันกับ "ชุดโปร" ต่างกันเพียงรองรับจำนวนพัสดุ-สินค้า
         ได้น้อยกว่า
       - โปรแกรมบริหารงานร้านเช่าพัสดุ-สินค้า "ชุดโปร" เป็นระบบที่เหมาะสำหรับร้านที่มีพัสดุ-สินค้าจำนวนมากไม่จำกัดจำนวน
         เหมาะสำหรับร้านใหญ่ขอให้ผู้ใช้เลือกซื้อและใช้งานให้ตรงกับความต้องการ สำหรับ "ชุดโปร" นั้นจะมีจำหน่ายเฉพาะ
         บางแห่งเท่านั้นเนื่องจากร้านตัวแทนจำหน่ายมักมีข้อจำกัดในการรับไปจำหน่ายในเรื่องของราคา ฉะนั้นหากลูกค้า
         ท่านใดสนใจโปรแกรม "ชุดโปร" แต่ไม่สามารถหาซื้อได้ขอให้ติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายขาย หรือดูข้อมูล
         ในเวปไซค์ที่ได้แจ้งไว้
   สำหรับผลิตภัณฑ์นี้จะมีการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด
  ไปใช้งานได้ฟรีติดตามความเคลื่อนไหวเวอร์ชั่นล่าสุดได้ที่ ด้านบนค่ะ
  ซึ่งบางครั้งจะมีการแจ้งไปทางEmail
 
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้วระบุEmail  ครบตามช่องที่ระบุไว้ขณะลงทะเบียน
   1. การติดตั้งโปรแกรม
 
 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ชื่อ Setup.exe
  s1.gif (1813 bytes)
     
 2. คลิก OK
  s2.gif (11154 bytes)
     
 3. คลิกที่รูปคอมพิวเตอร์
  s3.gif (11406 bytes)
     
 4. คลิก Continue
  s4.gif (15537 bytes)
     
 5. ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว
  s5.gif (3825 bytes)
 
  2. ขั้นตอนวิธีการใช้งาน


 

     เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรก ทุกครั้งโปรแกรมจะให้ใส่รหัสผ่านให้ท่านใส่ดังนี้
    
User: admin
     Password: 1
     หลังจากนั้นท่านสามารถกำหนด User และ Password ได้เองจะได้กล่าวในหัวข้อต่อไปที่
     หัวข้อของเมนู 5.2)เพิ่มชื่อ-กำหนดสิทธิ์ ผู้เข้าใช้โปรแกรม

   ก่อนจะศึกษาวิธีการใช้งานทั้งหมดขอสรุปวิธีการใช้งานแบบสั้นๆ ง่ายๆ เพื่อเป็นหลักในการทำความเข้าใจดังนี้  
   เริ่มแรกขอแบ่งวิธีการใช้งานตามความเป็นจริงไว้เป็น 2 ส่วนคือ
    1. การเริ่มใช้โปรแกรมครั้งแรก หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จ ส่วนนี้มักไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนักแต่มีความสำคัญมากได้แก่
  
    เมนูหมายเลข 1) ทั้งหมด โดยรวมจะเป็นการใช้งานเพื่อเตรียมข้อมูลเบื้องต้น เมนูที่จำเป็นอันต่อมา
       เมนูหมายเลข 3)
เลือกระบบจ่ายเงินเมื่อยืมหรือคืน อันนี้ต้องกำหนดแต่แรกเลย และต่อมาเป็นเมนูที่ 5)
       Administrator ส่วนนี้เอาไว้สำหรับผู้ดูแลระบบเช่นเจ้าของร้านซึ่งจะมีหน้าที่เพิ่มรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาใช้งาน
      
โปรแกรมให้กับพนักงานในร้าน
    2. การใช้โปรแกรมประจำวันที่ทุกวันเราต้องใช้บ่อย  ส่วนนี้ก็คือเมนูที่เหลือทั้งหมด

   หลังจากแบ่งส่วนของโปรแกรมแล้วทีนี้มาดูหลักการใช้งานคร่าวเริ่มตั้งแต่ติดตั้งโปรแกรม
  ติดตั้งโปรแกรม
|
ลงทะเบียน
(หากยังไม่ต้องการลงทะเบียนก็
Closeไปก่อนได้)
|
ใส่รหัสผ่าน
|
เมนูหมายเลข3
เลือกระบบการจ่ายเงิน(จ่ายตอนยืมหรือคืน)
|
เมนูหมายเลข1.1และ1.2
ป้อนข้อมูลพื้นฐาน(สมาชิกและพัสดุ-สินค้า)
|
เมนู5.2)เพิ่มชื่อ-กำหนดสิทธิ์ ผู้เข้าใช้โปรแกรม
เพิ่มชื่อผู้เข้าใช้โปรแกรม
|
เมนูหมายเลข2.1และ2.2
ยืม/คืนพัสดุ-สินค้า
|
เมนูที่ 4.1
ตรวจรายงานรายได้ประจำวัน
 

ก่อนใช้งานโปรแกรมจริงๆ อยากให้ผู้ใช้ทดลองใช้โปรแกรมโดยการลองป้อนข้อมูลสมาชิกไปซัก5-6 คน
และป้อนข้อมูลพัสดุ-สินค้าไปซัก 5-10 รายการ แล้วลองทำรายการยืม-คืนดู จากนั้นลองตรวจสอบรายงาน 
เพื่อสร้างความคุ้นเคย และใช้โปรแกรมให้เป็นอย่างรวดเร็วไม่สับสน   ของให้ทดลองทำดูเมื่อคล่อง
แล้วจึงค่อยเริ่มใช้งานจริง


ต่อไปนี้จะขอเริ่มอธิบายการใช้โปรแกรมอย่างละเอียดโดยไล่ตั้งแต่ เมนูหมายเลข 1 ไปจนถึงเมนูสุดท้าย

1)ข้อมูลพื้นฐาน
 
1.1) รายการสมาชิก
 • การเพิ่มชื่อสมาชิก
  สำหรับการเพิ่มข้อมูลสมาชิกนั้นสามารถทำได้ 2 วิธีคือที่เมนู 1.1 และ เมนู 1.5ซึ่งเป็นการ
  Importจากไฟล์ Ms-Excel ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในหัวข้อถัดไป   ส่วนในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
  การเพิ่มรายชื่อสมาชิกโดยวิธีการป้อนเข้าไปในโปรแกรม
  การเพิ่มชื่อสมาชิกทำได้โดย

  1.เลือกเมนูหมายเลข 1.1 ตามรูปภาพจะปรากฏหน้าจอรายการสมาชิกทั้งหมดขึ้นมา

  2. คลิกปุ่ม"เพิ่ม"
  3.
  จะปรากฏช่องรายการเพิ่มขึ้นมาที่บรรทัดท้ายสุด ซึ่งจะแสดงรหัสของสมาชิกใหม่
      ที่ต้องการเพิ่มขึ้นมาอัตโนมัติ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสก็สามารถแก้ไขได้ทันที
      สำหรับรหัสนี้ไม่สามรารถที่จะซ้ำกันได้ และหากท่านต้องการให้เลขรหัสอัตโนมัตินี้
      แสดงขึ้นมาเป็นหมายเลขใด ท่านสามารถตั้งได้เองโดยไปที่เมนูหมายเลข 1.3 ซึ่ง
      จะได้อธิบายต่อไป

      เมื่อปรากฏบรรทัดใหม่เพิ่มขึ้นมาพร้อมกับรหัสสมาชิกแล้ว ให้ท่านป้อนชื่อ-สกุล ที่อยู่
      และรายละเอียดต่างๆ ตามที่ท่านต้องการได้ทันที...
  4. เมื่อป้อนรายละเอียดของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกดแป้น Enter หรือใช้เม้าส์คลิก
      ที่บรรทัดอื่นๆ เท่านี้โปรแกรมจะบันทึกให้ท่านโดยอัตโนมัติถึงเป็นการเสร็จเรียบร้อย
     
  ในการเพิ่มรายชื่อสมาชิก
 • การแก้ไขรายละเอียดสมาชิก
  สำหรับการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ของสมาชิกเพียงใช้เม้าส์คลิกรายการที่ต้องการแล้ว
  สามารถพิมพ์แก้ไขได้ทันทีเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วให้กด Enter ที่แป้นคีย์บอร์ด หรือใช้เม้า
  คลิกไปที่รายการบรรทัดอื่น โปรแกรมจะบันทึก(Save) ให้อัตโนมัติเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
 • การค้นหาสมาชิก
  การค้นหารายชื่อสมาชิก บางครั้งหากมีสมาชิกจำนวนมากเมื่อต้องการค้นหาสมาชิก
  รายใดรายหนึ่งให้ท่านพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาเช่น ชื่อ หรือ นามสกุล หรือ
  เบอร์โทร หรือข้อความใดๆ ก็ได้ที่ตรงกับที่ท่านต้องการค้นหาในช่องค้นหาบริเวณ
  ลูกศรสีแดงชี้อยู่แล้ว กด Enter หรือคลิกที่ปุ่ม"ค้น" เพียงเท่านี้ โปรแกรมจะแสดง
  รายการที่ท่านต้องการออกมา โดยโปรแกรมจะสามารถค้นหาได้ทุกข้อความ
 • การลบรายการสมาชิก
  หากต้องการลบรายการใดให้ใช้เม้าส์คลิกเลือกที่รายการนั้นแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ลบ"
   
 • รายละเอียดอื่นๆ
  -
  หมายเลขที่มุมซ้ายมือล่างสุด เป็นตัวเลขที่บอกจำนวนบรรทัดรายการที่เลือก และจำนวน
    สมาชิกทั้งหมด


  - นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเรียงลำดับข้อมูลรายการ ตามคอลัมส์ต่างๆ ได้อีกด้วยโดยใช้
    เม้าส์คลิกที่บริเวณหัวคอลัมส์ที่ต้องการเรียงข้อมูล  และหากต้องการเรียงลำดับจาก
    มากไปน้อย 9->8->7->6...->0 หรือ ก->ข->...->ฮ ให้ท่านทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง
    "เรียงลำดับจากมากไปน้อย" แล้วคลิกที่หัวคอลัมส์อีกครั้งโปรแกรมจะเรียงข้อมูล
    ให้อัตโนมัติ
 
1.2) รายการพัสดุ-สินค้า
 • การเพิ่มรายการพัสดุ-สินค้า
  สำหรับการเพิ่มรายการพัสดุ-สินค้านั้นมีหลักการคือ สมมุติว่ามีพัสดุ-สินค้า "สายพาน"
  จำนวน 10 รายการ ก็ป้อนเพียงครั้งเดียวโปรแกรมจะสร้างรายการพัสดุ-สินค้าทั้ง 10 รายการให้
  โดยอัตโนมัติ และหากมีพัสดุ-สินค้า "สายพาน #2" อีก 5 รายการ ก็ป้อนรายการใหม่
  อีก 1 ครั้งโดยระบุจำนวนชิ้นเข้าไปในโปรแกรม จากนั้นโปรแกรมจะสร้างรายการ
  ให้ทันที 5 ชิ้น
  วิธีการเพิ่มรายการพัสดุ-สินค้าให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เลือกเมนู "1.2 รายการพัสดุ-สินค้า"
  2.
  คลิกรูปกระดาษสัญลักษณ์การเพิ่ม หรือ กดปุ่ม "F2"


  3. ใส่จำนวนพัสดุ-สินค้าที่ช่องจำนวนบริเวรลูกศรสีแดง เช่น"สายพาน# 1" จำนวน 10 ชิ้น
      ก็ใส่เลข 10 เข้าไปหากมีชิ้นเดียวก็ใส่เลข 1     เมื่อป้อนจำวนแล้วกด Enter จากนั้น
      โปรแกรมจะให้รหัสพัสดุ-สินค้ามาอัตโนมัติท่านสามารถแก้ไขได้เองตามต้องการ หลังจาก
      ใส่รหัสพัสดุ-สินค้าแล้วกด ก็ป้อนรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบแล้ว คลิกปุ่มบันทึก
       หากต้องการใส่รูปภาพพัสดุ-สินค้า ให้ใช้เม้าคลิกที่ช่องรูปภาพแล้วเลือกไฟล์รูปภาพได้ทันที
   
 • การแก้ไขรายละเอียดพัสดุ-สินค้า
  1. คลิกที่รูปดินสอ หรือ กดแป้น "F3"
     

  2. คลิกเลือกรายการบรรทัดที่ต้องการแก้ไข แล้วทำการแก้ไขได้ทันที


  3. หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึก โดยคลิกที่รูปสัญลักษณ์การบันทึก

  หมายเหตุ:- รหัสพัสดุ-สินค้า ก็คือหมายเลขบาร์โค้ดของพัสดุ-สินค้า ซึ่งหลังจากนี้ไปจะใช้รหัสนี้นำไป
           พิมพ์เป็นฉลากบาร์โค้ดเพื่อติดพัสดุ-สินค้า และรหัสนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ หากป้อนรหัสผิด
           ท่านต้องทำการลบรายการออกก่อนแล้วค่อยเพิ่มใหม่  และทำการตั้งรหัสใหม่ให้ถูกต้อง
           ซึ่งรหัสนี้ท่านจะกำหนดขึ้นเองเพื่อความสะดวกเช่น ขึ้นต้นด้วยวันเดือนปีตามด้วยราคา
           หรือแล้วแต่ท่านจะกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจง่าและสะดวกในร้านของท่าน
 • การค้นหาพัสดุ-สินค้า
  การค้นหาให้เลือกว่าจะค้นหาจากคอลัมส์ใด เช่น รหัสพัสดุ-สินค้าหรือ BookID ,ชื่อพัสดุ-สินค้า หรือ
  BNme ฯลฯ โดยป้อนข้อความที่ต้องการลงในช่องแล้วคลิกปุ่มค้นหา
 • การลบรายการพัสดุ-สินค้า
  1. คลิกเลือกรายการพัสดุ-สินค้าที่ต้องการลบ
  2. คลิกรูปตะกร้าสัญลักษณ์การลบ

  หมายเหตุ :- หากรูปสัญลักษณ์ ไม่สามารถคลิกได้ดังรูป ให้คลิกที่ลูกศร ยกเลิกการ
  เลือกเมนูอื่นๆ ไปก่อนตามรูป ปุ่มการเพิ่ม แก้ไข และลบจึงจะสามารถคลิกได้
     
 
1.3) ตั้งค่าเลขอัตโนมัติ

   สำหรับเมนู "1.3 การตั้งค่าเลขอัตโนมัติ" นี้เป็นหน้าจอสำหรับ กำหนดค่าตัวเลขอัตโนมัติต่างๆ
ในโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น รหัสสมาชิก รหัสพัสดุ-สินค้า(บาร์โค้ดพัสดุ-สินค้า) เลขที่ใบยืม-คืน ฯลฯ ซึ่ง
บางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องข้ามเลข หรือเลขไม่ตรงกับที่เราต้องการ  ที่หน้าจอนี้ท่าน
สามารถกำหนดหมายเลขเริ่มต้นได้ โดยสามารถกำหนดให้มีตัวอักษรนำหน้าตามด้วยหมายเลข
ก็ได้ เช่น A00001  โดยให้ท่านป้อนตัวอักษรในช่องตัวอักษรและ หมายเลขที่ต้องการในช่อง
ถัดมาทางซ้ายมือ  ส่วนรูปแบบนั้นก็เป็นการกำหนดว่าท่านต้องการเลขกี่หลัก  เมื่อกำหนดแล้ว
ก็คลิกปุ่ม Save เป็นอันเสร็จเรียบร้อย  เมื่ออ่านคู่มือมาถึงตรงนี้อยากจะท่านทดลองกำหนดเลข
รหัสสมาชิกแล้วกดบันทึกดู   หลังจากที่ท่านบันทึกเรียบร้อยแล้ว ลองไปเพิ่มรายการสมาชิก
ที่เมนู 1.1 ดูตัวเลขรหัสที่โปรแกรมสร้างขึ้นมาอัตโนมัติก็จะเป็นหมายเลขที่ท่านกำหนดจากหน้าจอนี้
 
1.4) Import รายการพัสดุ-สินค้าจากMs-Excel และ 1.5) Import รายชื่อสมาชิกจากMs-Excel
จะได้อธิบายพร้อมกันเนื่องจากมีการทำงานเหมือนกัน   และป้องกันการสับสนในการใช้งาน
    สำหรับการทำงานในส่วนนี้เป็นการนำข้อมูลพัสดุ-สินค้า หรือรายชื่อสมาชิกที่ท่านมีอยู่แล้ว
อาจได้มาจากระบบเก่าก่อนหน้าที่ท่านใช้อยู่หรือ ได้จากข้อมูลที่ท่านพิมพ์เองจากโปรแกรม
MS-Excel
ซึ่งบางท่านอาจถนัดมากกว่าการป้อนจากโปรแกรมนี้โดยตรง  ข้อมูลเหล่านั้นสามารถ
นำเข้ามาในโปรแกรมนี้ได้โดยหน้าจอนี้ รูปแบบของไฟล์ MS-Excel ที่จะนำเข้ามาในโปรแกรมนี้
จะต้องมีรูปแบบที่ตายตัว มีตำแหน่งคอลัมส์ของแต่ละรายการที่แน่นอน   ซึ่งเราได้เตรียมตัวอย่าง
ของไฟล์MS-Excel ที่จะImport ให้ท่านได้ดูตัวอย่าง
        ตัวอย่างไฟล์MS-Excel สำหรับรายการพัสดุ-สินค้า โดยคลิกที่นี่ BookImportExcel.xls  
        ตัวอย่างไฟล์MS-Excel สำหรับรายชื่อสมาชิก  โดยคลิกที่นี่ MemberImportExcel.xls  
       ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลMS-Excelให้เรียบร้อยตามตัวอย่างก่อนทำการ Import

      
ขั้นตอนการ Import
      1.
เปิดที่เมนู 1.4 Import รายการพัสดุ-สินค้า หรือ 1.5 รายการสมาชิก
   

      2. เปิดเลือกไฟล์ที่ต้องการ Import จากปุ่มเลือกไฟล์ MS-Excel
      3. คลิกปุ่ม "เริ่ม Import ข้อมูล"
   
    เมื่อ Import ข้อมูลเข้ามาแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยหากต้องการลบรายการใด
ก็สามารถลบได้โดยทำเครื่องหมายถูกที่รายการนั้นแล้วกดปุ่ม "ลบรายการที่ทำเครื่องหมายถูก"

   4.
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม "Save" เป็นอันเรียบร้อยสิ้นสุดการ
       Import ข้อมูล
 

 
2)งานประจำวัน
 
2.1) ยืมพัสดุ-สินค้า
 • การยืมพัสดุ-สินค้า
  1. คลิกเมนูที่ 2.1เปิดหน้าจอสำหรับยืมพัสดุ-สินค้า
  2. เมื่อเปิดหน้าจอยืมพัสดุ-สินค้าขึ้นมาแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม
  "เพิ่ม[F2]" หรือใช้วิธีกดแป้น
      คีย์บอร์ด
  F2 ก็ได้
      


  3. ป้อนรหัสสมาชิก หรือใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิกในช่อง
  "รหัสสมาชิกก็ได้"
      

       เมื่อป้อนรหัสสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรายละเอียดของสมาชิกแสดงขึ้นมา
       ในส่วนของแต้มสะสมจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติครั้งละ 1 แต้ม  ซึ่งช่องแต้มสะสมนี้ท่านสามารถ
       แก้ไขได้ทันทีที่ช่องนี้

  4. ป้อนรหัสพัสดุ-สินค้าที่ช่องรหัสพัสดุ-สินค้า
      

      เมื่อป้อนรหัสพัสดุ-สินค้าเสร็จรายการพัสดุ-สินค้าจะปรากฏในบรรทัดรายการด้านล่าง

  5. เมื่อบันทึกรายการพัสดุ-สินค้าครบทุกอันแล้วให้กดแป้นคีย์บอร์ด
  F12 หรือใช้เม้าคลิกที่
      ช่องรับเงิน เพื่อป้อนจำนวนเงินที่รับจากลูกค้า  หลังจากนั้นโปรแกรมจะคำนวณเงินทอนให้

  6. หากลูกค้าต้องการจ่ายไม่ครบ และติดค้างไว้บางส่วนก็สามารถระบุได้ว่าต้องการ
      จ่ายเท่าไหร่ที่ช่อง
  "จ่าย"
     


  7. เมื่อใส่จำนวนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะถามให้บันทึกรายการหรือไม่ให้ตอบ
  Yes
        
 • การแก้ไขรายละเอียด
      สำหรับการแก้ไขรายละเอียดของรายการยืมหรือคืนนั้นสามารถแก้ไขได้ทันที
  หลังจากแก้ไขแล้วหากต้องการบันทึกให้คลิกที่รูปสัญลักษณ์การบันทึก หรือหาก
  ไม่ต้องการบันทึกให้คลิกสัญลักษณ์ยกเลิก
      
 • การค้นหา
     การค้นหาใบยืมนั้นสามารถป้อนเลขที่ใบยืมได้ในช่องเลขที่ใบยืม จากนั้นกดแป้น
  Enter โปรแกรมจะแสดงรายการของใบยืมนั้นขึ้นมา
    
 • การลบรายการใบยืม
      หากต้องการลบรายการใบยืมทั้งใบให้คลิกที่รูปตะกร้าสัญลักษณ์การลบ
  หลังจากนั้นจะมีข้อความยืนยันการลบให้ตอบ
  Yes
     
 • การลบรายการพัสดุ-สินค้าที่ทำยืมไปแล้ว
  1. คลิกเลือกรายการบรรทัดที่ต้องการลบ
  2. คลิกปุ่ม
  'ลบ [Del]' หรือกดแป้น Delete ที่คีย์บอร์ด
 
2.2) คืนพัสดุ-สินค้า
         สำหรับการคืนพัสดุ-สินค้านั้นในขั้นตอนอื่นๆ จะเหมือนกับการยืมทุกอย่าง ยกเว้นไม่ต้องป้อน
         รหัสสมาชิก หลังจากเปิดหน้าจอคืนพัสดุ-สินค้าขึ้นมา   ท่านสามารถป้อนรหัสพัสดุ-สินค้าหรือ
         สแกนบาร์โค้ดพัสดุ-สินค้าได้ทันที  โปรแกรมจะทราบโดยอัตโนมัติว่าเป็นพัสดุ-สินค้าของ
         สมาชิกท่านใดที่ยืมไป
         1. เปิดโปรแกรมที่เมนู
"2.2 คืนพัสดุ-สินค้า"
         2. ป้อนหมายเลขพัสดุ-สินค้า หรือสแกนบาร์โค้ดที่ช่อง รหัสพัสดุ-สินค้า
      

 
2.3) รับ-คืนเงินประกัน
        
รายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเงินประกันไม่ว่าจะเป็นการรับเงินประกัน การหักเงินประกัน
หรือการคืนเงินประกันให้แก่ลูกค้านั้นให้ทำการบันทึกที่หน้าจอนี้เพียงแห่งเดียว โดยการเปิด
โปรแกรมไปที่เมนู
"2.3)รับ-คืนเงินประกัน" จากนั้นก็ดูว่าเราต้องการป้อนรายการเข้าไปหรือ
แก้ไขรายละเอียด

 
 • การเพิ่มรายการหรือป้อนรายการต่างๆ เกี่ยวกับเงินประกันเข้าไปในโปรแกรม  1. อันดับแรกสิ่งที่ลืมไม่ได้คือการคลิกที่สัญลักษณ์การเพิ่ม
      2. เลือกชื่อสมาชิก หรือป้อนรหัสสมาชิกที่ท่านต้องการทำรายการ เช่น จะรับเงินประกัน
      จาก
  ุณจันทนีย์ ก็เลือกรายชื่อจากช่องรายชื่อ หรือป้อนรหัสของสมาชิกรายนั้น
        


  3. ใส่วันที่ในช่องวันที่ และรายการรายละเอียดต่างๆ เช่น รับเงินประกัน แล้วใส่จำนวนตัวเลข 
      ให้ตรงช่องรับหรือคืน
  หรือหักเงินประกัน
  ป้อนให้ตรงช่อง
      

  4. จากนั้นคลิกปุ่มสัญลักษณ์บันทึก
 • การแก้ไขรายละเอียด
  สำหรับการแก้ไขนั้นทำคล้ายกับการเพิ่มทุกอย่างต่างกันตรงที่ ก่อนการแก้ไขให้คลิกสัญลักษณ์
  การแก้ไขคือรูปดินสอ
 • การค้นหา
  การค้นหา หรือการแสดงรายการบรรทัดต่างๆ นั้นสามารถกำหนดให้แสดงรายการบรรทัดต่างๆ
  ออกมาได้หลายแบบคือ
  1. แสดงเฉพาะลูกค้าที่เลือก เช่นต้องการดูรายการทั้งหมดที่เป็นของ คุณจันทร์ทนีย์ เนื่องจาก
      การแสดงรายการแบบนี้จะทำให้สามารถดูรายระเลียดได้สะดวกชัดเจนมากกว่าดูพร้อมๆ
      กันหลายราย ทำได้โดย
        
  1.1 เลือกรายชื่อสมาชิกที่ต้องการ

        
  1.2 ให้ท่านคลิกทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง

       
    1.3 คลิกที่ปุ่ม  นอกจากนี้ยังสามารถแสดงรายการออกมาในรูปแบบอื่นๆ อีก เช่นการเรียงบรรทัดรายการ
  จากมากไปน้อย หรือ น้อยไปมากตามคอลัมส์ที่ท่านต้องการ โดยทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง
   "เรียงลำดับจากมากไปน้อย" หลังจากนั้นให้ท่านใช้เม้าคลิกที่หัวคอลัมส์โปรแกรมจะ
   เรียงลำดับตามคอลัมส์ที่ท่านคลิก
      

  หรือจะแสดงเฉพาะรายการของช่วงวันที่ที่ท่านกำหนดก็ได้ เมื่อทำเครื่องหมายถูก หรือกำหนด
  วันที่แล้วให้คลิกที่ปุ่ม
  "แสดงข้อมูล"
 • การลบรายการ
  การลบรายการบรรทัดที่ต้องการทำได้โดย
       1. ใช้เม้าคลิกเลือกบรรทัดที่ต้องการ
       2. คลิกปุ่มสัญลักษณ์การลบ หรือรูปตะกร้า
    

   
 
2.4) รับเงินค้างจ่าย
   บางครั้งลูกค้ามีความจำเป็นที่จะต้องติดค้างการชำระเงินค่าเช่าไว้ก่อน แล้วกลับมาจ่ายชำระภายหลัง
   ท่านสามารถรับชำระภายหลังได้โดยการคลิกเลือก
"เมนู 2.4) รับเงินค้างจ่าย"
 • การป้อนข้อมูลการรับเงินค้างจ่ายจากลูกค้า เมื่อลูกค้านำเงินมาชำระ
  1. เปิดไปที่เมนู 2.4
  ) รับเงินค้างจ่าย

  2. คลิกที่สัญลักษณ์การเพิ่ม
    


  3. เลือกชื่อสมาชิก หรือป้อนรหัสสมาชิกที่ท่านต้องการทำรายการ เช่น จะรับเงินค้างชำระ
      จาก
  ุณจันทนีย์ ก็เลือกรายชื่อจากช่องรายชื่อ หรือป้อนรหัสของสมาชิกรายนั้น
        
         

      หากท่านไม่ได้ทำเครื่องหมายถูกระบุให้โปรแกรมแสดงเฉพาะลูกค้ารายที่เลือก โปรแกรม
      จะแสดงรายการที่ค้างชำระทั้งหมดออกมารวมทั้งที่เคยค้างและได้ชำระไปแล้ว ซึ่งการระบุ
      ต่างๆ เหล่านี้สามารถกำหนดได้ตามรูปที่แสดงไว้
         


  จากรูปภาพจะเห็นว่ารายการใดที่ยังไม่ได้ชำระ(แถบสีน้ำเงิน) ที่คอลัมส์
  "จ่าย/บาท" "วันที่จ่าย"
  "การจ่าย" และ "เลขที่จ่าย" จะไม่มีข้อมูล แต่หากรายการใดจ่ายแล้ว(บรรทัดบน) ก็จะปรากฏ
  ข้อมูลการจ่ายเงิน

  4
  . ใช้เม้าคลิกทำเครื่องหมายถูกหน้าบรรทัดรายการที่ต้องการชำระ จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก
      การจ่ายเงิน

   
 • การแก้ไขรายละเอียดการจ่ายเงินค้างจ่าย
  หากพบว่ามีการจ่ายเงินผิดพลาดให้ทำการลบรายการบรรทัดนั้นออกไปซึ่งหลังจากลบแล้ว
  รายการจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่การจ่ายเงินจะถูกลบไป แล้วให้ทำการจ่ายเงินใหม่อีกครั้ง
 • การลบรายการ
  สำหรับการลบรายการบรรทัดที่ต้องการนั้นไม่ต้องทำเครื่องหมายถูกเพียงแต่ใช้เม้าคลิก
  บรรทัดที่ต้องการลบแล้วคลิกที่รูปตะกร้าสัญลักษณ์การลบได้ทันที หรือกดปุ่ม
  Delete
  ที่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้
 
2.5) รายรับรายจ่ายอื่นๆ
   เมนูนี้มีไว้สำหรับบันทึกรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ภายในร้านเช่นบางครั้งมีการนำพัสดุ-สินค้าเก่าออกขาย
   หรือจ่ายค่าน้ำค่าไฟเฉพาะที่เป็นค่าใช้จ่ายภายในร้าน
ท่านสามารถนำมาบันทึกได้ที่เมนูนี้  โปรแกรมนี้
   จะนำไปรวมแล้วสรุปเป็นรายงาน
รายได้ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดภายในร้านให้ภายหลัง
 • การเพิ่มรายการรับจ่ายอื่นๆ เปิดเมนูที่ 2.5)รายรับ-รายจ่ายอื่นๆ
  1. คลิกที่ปุ่มเพิ่ม หรือกดแป้น
  F2
      

  2. ป้อนวันที่และรายการที่รับหรือจ่ายเงิน พร้อมกับจำนวนเงินตามช่อง แล้วคลิกปุ่ม Save
      หรือกดแป้น
  F4
 • การแก้ไขรายละเอียด
  1. คลิกรายการบรรทัดที่ต้องการแก้ไข
  2. คลิกปุ่มแก้ไขรูปดินสอ หรือกดแป้น
  F3
  3. ทำการแก้ไขรายการที่ช่องป้อนข้อมูล
  4. คลิกปุ่มบันทึก หรือกด
  F4
 • การค้นหา
  สำหรับการค้นหานั้นให้ค้นหาโดยการกำหนดช่วงวันที่ของรายการ โปรแกรมจะแสดงรายการ
  ออกมาเฉพาะที่ท่านได้ระบุวันที่
 • การลบรายการ
  การลบรายรายบรรทัดใด ให้ใช้เม้าคลิกเลือกรายการที่บรรทัดที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่
  ปุ่มรูปตะกร้า
   
 
2.6) รับ-จ่ายค่าสมาชิก
 • การเพิ่มรายการรับค่าสมาชิก
  1. คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม
     


  2. คลิกเลือกรายชื่อสมาชิกที่ต้องการ
    


  3. ถ้าหากเป็นการต่ออายุบัตรให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องต่ออายุบัตร
      

  4. ป้อนรายละเอียดการรับ หรือการคืน ค่าสมาชิกในช่องให้ครบ แล้วคลิกที่ปุ่ม Save
 • การแก้ไขรายละเอียด
  1. คลิกรายการบรรทัดที่ต้องการแก้ไข
  2. คลิกปุ่มแก้ไขรูปดินสอ หรือกดแป้น
  F3
  3. ทำการแก้ไขรายการที่ช่องป้อนข้อมูล
  4. คลิกปุ่มบันทึก หรือกด
  F4
 • การค้นหารายการ
  ค้นหาโดยการกำหนดช่วงวันที่ของรายการ โปรแกรมจะแสดงรายการออกมาเฉพาะที่ท่าน 
  ได้ระบุวันที่หากต้องการแสดงเฉพาะสมาชิกที่เราต้องการก็ให้ทำเครื่องหมายถูกที่

  "แสดงข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่เลือก"
 • การลบรายการ
  หากต้องการลบรายรายบรรทัดใด ให้ใช้เม้าคลิกเลือกรายการที่บรรทัดที่ต้องการลบ
  จากนั้นคลิกที่ปุ่มรูปตะกร้า
   
 
2.7) ทำบัตรสมาชิก
         1. เปิดไปที่เมนู "2.7)ทำบัตรสมาชิก"
         2. ทำเครื่องหมายถูกรายชื่อที่ต้องการในส่วนของรายการที่ยังไม่ได้พิมพ์
         3. คลิกปุ่ม
">B"
   
        4. รายชื่อที่เลือกจะถูกส่งมายังช่อง "รายการที่ต้องการพิมพ์"
    
        5. จะปรากฏบัตรแสดงในส่วนล่างถัดมา และสามารถพิมพ์ได้ทันที
  
 

   6. นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดขนาดกระดาษที่จะพิมพ์บัตรสมาชิกได้อีกด้วย
      โดยการคลิกที่ปุ่ม
"กำหนดกระดาษ"
        

 
2.8) พิมพ์บาร์โค้ดติดพัสดุ-สินค้า
   สำหรับการพิมพ์บาร์โค้ดติดพัสดุ-สินค้านั้นทำลักษณะเดียวกับการพิมพ์บัตรสมาชิกทุกอย่าง
 
3) เลือกระบบจ่ายเงินเมื่อยืมหรือคืน
 
      สำหรับเมนูนี้ใช้กำหนดการจ่ายเงินของลูกค้าซึ่งต้องกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
และควรกำหนดไว้ตั้งแต่แรกเมื่อเริ่มใช้โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการแบบ
จ่ายเงินขณะลูกค้ายืมพัสดุ-สินค้า หรือคืนพัสดุ-สินค้า หากเลือกจ่ายเงินตอนยืมพัสดุ-สินค้า หลังจากนั้น
เมื่อลูกค้าได้นำพัสดุ-สินค้ามาคืนโปรแกรมก็จะคิดเงินในส่วนของค่าปรับอีกครั้งหากมีการยืมพัสดุ-สินค้า
ไปเกินกำหนดเวลา
 
4)รายงาน
 
  สำหรับในส่วนของรายงานนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงแค่เปิดรายงานที่ท่านต้องการดูขึ้นมา
ตามชื่อเมนูต่างๆ ที่มีอยู่
4.1) รายงานรายได้-ค่าใช้จ่าย
4.2) รายงานพัสดุ-สินค้าค้างส่ง
4.3) รายงานยอดเงินค้างชำระ
4.4) รายงานเงินประกันคงเหลือ
4.5) รายงานสมาชิกเคยยืมพัสดุ-สินค้าไปรวมกี่อันแล้ว
4.6) รายงานพัสดุ-สินค้าอันนี้ถูกยืมไปกี่ครั้งและรายงานสถานะหาย/ชำรุด
4.7) รายงานกราฟสถิติการเช่าแต่ละวัน
4.8) รายงานพัสดุ-สินค้ามาใหม่
4.9) รายงานบัตรสมาชิกใก้ลหมดอายุ
 
5)Administrator
 
5.1) Log In
5.2) เพิ่มชื่อ-กำหนดสิทธิ์ ผู้เข้าใช้โปรแกรม
 • การเพิ่มชื่อผู้ใช้งานโปรแกรม และกำหนดการเปิดใช้งานแต่ละเมนู
  ในส่วนนี้สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ผู้ใช้งานท่านใดสามารถเข้าใช้งานเมนูใดได้บ้าง
  1. คลิกรูปสัญลักษณ์การเพิ่ม
        

  2. ป้อนรายละเอียดของพนักงานที่จะเข้ามาใช้โปรแกร
      

  3. กำหนดเมนูที่ต้องการให้ใช้งาน หรือไม่ให้เข้าไปใช้งาน
       3.1 คลิกที่ปุ่ม "กำหนดรหัสผ่านและสถานะ" ซึ่งปุ่มนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อท่านกดปุ่ม
             บันทึกจากข้อ2ข้างบนแล้วเท่านั้น หากยังไม่ได้บันทึกก็จะไม่สามารถคลิกปุ่มนี้ได้
       

      3.2 จากนั้นโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างสำหรับกำหนดค่าต่างๆของผู้ใช้ขึ้นมา
    
     3.2.1ให้ท่านกำหนด User ในช่องส่วนรหัสผ่านนั้นครั้งแรกโปรแกรมจะตั้งให้เหมือนกับ
     User
  ตามรูปในตัวอย่างจะได้ดังนี้
     User: a        Password: a

    
  หลังจากนั้นเมื่อทำการ LogIn ตอนเปิดโปรแกรมผู้ใช้ที่ชื่อ"ทดสอบ" ในตัวอย่างนี้ก็จะ
     สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านเองได้โดยจะไม่มีใครทราบเลยว่ารหัสผ่านนั้นคืออะไรนอกจาก
     เจ้าตัวเอง
        

          3.2.2 ให้ท่านกำหนดประเภท Admin  หรือ User ถ้ากำหนดเป็น Admin(ผู้ดูแลระบบ)
           ก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ทุกเมนูแต่ถ้าเป็น User ก็ให้ท่านระบุว่าเมนูใหนห้ามเข้า 
           หรือ Read Only แบบเปิดดูได้อย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้หรือ Read-Write ก็คือ
           สามารถแก้ไขได้ด้วย
          3.2.3 เมื่อกำหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม "<=Save"
 • การแก้ไขผู้ใช้งานโปรแกรม
  สำหรับการแก้ไขให้คลิกที่รูปดินสอในหน้าก่อนหน้านี้แล้วสามารถแก้ไขรายละเอียด
  ได้ตามปกติ แต่หากลืมรหัสผ่านก็ให้ตั้ง
  User
   กรณีผู้ใช้ลืมรหัสผ่านให้กำหนด User ใหม่แล้วกด SavePassword ซึ่งก็จะได้รหัสผ่านใหม่
   ที่เหมือนกับ User จากนั้นผู้ใช้ก็ไปเปลี่ยนเองเมื่อตอน Lonin(ให้ทำตามหัวข้อ 3.2.1 ข้างบนนี้
)

 
 • การลบรายการ สำหรับการลบรายชื่อผู้ใช้งานก็เลือกรายชื่อที่ต้องการลบแล้วคลิกที่
  รูปตะกร้าสัญลักษณ์ของการลบ
          
 
5.3) รายละเอียดการเข้าใช้โปรแกรม
   หน้าจอนี้เป็นการแสดงรายละเอียดการเข้าใช้โปรแกรม ตามวันที่และเวลา หากข้อมูลมากๆ
   ก็สามารถลบทิ้งได้
   
 
5.4) กำหนดเครื่องที่เก็บข้อมูล
เมนูนี้เอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการใช้โปรแกรมพร้อมๆกันหลาย เครื่องซึ่งเชื่อมต่อกันเป็น
ระบบ
LAN เมื่อต้องการใช้โปรแกรมนี้หลายๆ เครื่องพร้อมกัน ให้ท่านกำหนดเอาเองว่า
จะเอาไฟล์ข้อมูลร้านเช่าพัสดุ-สินค้า เก็บไว้ที่เครื่องใดเป็นหลักเมื่อกำหนดเครื่องแน่นอนแล้ว
เครื่องอื่นๆที่จะใช้โปรแกรมนี้ก็ต้องกำหนดไฟล์ที่เก็บข้อมูลให้ชี้ไปที่เครื่องแม่ที่เก็บ
ข้อมูล  โดยปกติทั่วไปเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จโปรแกรมจะกำหนดไฟล์ที่เก็บข้อมูล
ไว้ที่ C:/D
ataMedia/MediaDB.mdbหากมีการเก็บข้อมูล หรือย้ายไฟล์ข้อมูลระบบไปเก็บไว้ที่อื่นนอกเหนือจากนี้ให้ท่านตั้งค่า
ให้กับโปรแกรมว่าไฟล์ข้อมูลนั้นเก็บไว้ที่ใดให้ทำตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิดไปที่
"เมนู 5.4) กำหนดเครื่องที่เก็บข้อมูล"
      

2. จากนั้นโปรแกรมจะเปิดโฟล์เดอร์ขึ้นมาให้ท่านเลือกไฟล์ หากเป็นระบบ
LAN ก็ชี้ไปยัง
    เครื่องแม่ที่เก็บข้อมูลแล้วเลือกไฟล์
       

3. เมื่อชี้ตำแหน่งที่เก็บข้อมูลให้โปรแกรมแล้ว หลังจากนั้นจะต้องปิดโปรแกรม
แล้วเปิด
    โปรแกรมขึ้นมาใหม่อีกครั้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
       

 
 
 
5.5) สำรองข้อมูล
         ข้อควรทราบในการเก็บสำรองข้อมูล
     
   - อย่าเก็บไฟล์ที่สำรองไว้ในเครื่องเดิมที่มีข้อมูลจริงอยู่  เนื่องจากหากเครื่องเสีย
           ก็จะทำให้ข้อมูลหายไปทั้งตัวจริงทั้งไฟล์ที่สำรองไว้ ควรแยกเก็บคนละที่กันอาจจะเป็น
           เครื่องอื่น หรือ Write ลง CD หรือ TrumDrive ฯลฯ
      
  - ควรตั้งชื่อไฟล์ที่สำรองให้เป็นวันที่ เช่น 20070905.mdb เพื่อจะได้ทราบว่าไฟล์ใดล่าสุด
      
  - เมื่อจะนำกลับมาใช้ก็เพียงแค่ เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่สำรองไว้ให้กลับมาเป็น BookDB.mdb
           แล้วนำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ข้อมูลเดิมตามที่ได้กำหนดไว้
    ขั้นตอนการสำรองข้อมูล
        1. เปิดไปที่เมนู
 "3.5) สำรองข้อมูล" เมื่อเปิดหน้าจอสำรองข้อมูลขึ้นมาแล้วให้คลิก
           เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ปุ่มหมายเลข 1
        2. เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง ตามรูปหมายเลข2 ซึ่งท่านสามารถสร้างชื่อโฟลเดอร์
           ที่เก็บได้ตามความต้องการ 
        3. คลิกปุ่ม "Start BackUp" ตามรูป
  


 
 
6. รายละเอียดที่จำเป็นอื่นๆ
6.1 ปุ่มสำหรับขยายพื้นที่หน้าจอให้กว้างขึ้น
        


6.2 เมื่อติดตั้งแล้วควรตรวจสอบ หรือกำหนดรูปแบบการจ่ายเงินจะจ่ายตอนยืม หรือตอนคืน
      ให้กำหนดก่อนเริ่มใช้งาน โดยสามารถดูได้ที่มุมซ้ายมือของหน้าจอโปรแกรม จะระบุ
      ไว้ว่าขณะนั้นท่านใช้แบบใดอยู่ (สามารถกำหนดได้ที่เมนูหมายเลข 3)
      
 6.3 หมายเลขรหัสสมาชิกอย่างน้อยควรมี 5 หลักเนื่องจากเวลาจัดเรียงข้อมูลจะได้ไม่สลับกัน
       หากมีตัวเลขไม่ถึง 5 หลักควรเติมศูนย์ไว้ด้านหน้า เช่น 00053,00143 หรืออาจจะ
       มากกว่า 5 หลักก็ได้ และเวลาพิมพ์บาร์โค้ดหากตัวเลขสั้นเกินไปไม่ถึง 5 หลักอาจ
       มีปัญหาทำให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดอ่านลำบาก หรือบางยี่ห้อไม่สามารถอ่านแถบบาร์โค้ด
       ที่สั้นมากๆ ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อลดปัญหาควรเริ่มต้นที่ 5 หลักเป็นอย่างน้อย

6.4 ส่วนมากผู้ใช้จะลืมทำคลิกเครื่องหมายเพื่อบอกให้โปรแกรมทราบว่าจะทำการเพิ่ม
       หรือแก้ไข โดยส่วนมากจะกรอกข้อความเลย จึงอยากจะแนะนำป้องกันการลืม
       และความสับสนว่าทำไมป้อนแล้ว
Save ไม่ได้เนื่องจากปุ่ม Save ไม่สามารถคลิกได้
       ก่อนป้อนข้อมูลหากหน้าจอใดมีสัญลักษณ์ให้เพิ่ม หรือแก้ไข ขอให้คลิกก่อนป้อน 
       และเมื่อคลิกปุ่มใดแล้วสถานะก็จะปรากฏที่
Status Bar ด้านล่างซ้ายสุด       ดังรูปภาพ
      

6.5 เพื่อความรวดเร็วในการใช้โปรแกรมบ้างครั้งจะมีลูกค้าเข้าแถวรอจำนวนมาก
       จึงอยากแนะนำให้ผู้ใช้งานลองทดลองใช้งานแป้นคีย์บอร์ดแทนการใช้เม้าส์
       ซึ่งด้านล่างสุดของโปรแกรมแต่ละหน้าจะแจ้งให้ท่านทราบว่าปุ่มที่แป้นคีย์บอร์ด
       ปุ่มใดทำหน้าที่อะไรซึ่งทำให้ท่านไม่ต้องใช้เม้าส์และเพิ่มความรวดเร็ว
      
 
 
 
 หมายเหตุ:- ท่านผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเพิ่มเติมส่วนต่างๆ ของโปรแกรม
   หรือปรับปรุงโปรแกรมให้ใช้งานได้ตรงตามความต้องการของท่านโดยแจ้งมาได้ที่ sutticho2000@yahoo.com 
  
ซึ่งเป็น Email องโปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบโดยตรง และขอขอบพระคุณในการร่วมพัฒนาโปรแกรม
   มาในที่นี้ด้วย เพื่อทีม
งานของเราจะได้พัฒนาโปรแกรมให้ถูกใจตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

 -------------------------------------------------------------------------------

*** สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไปมีส่วนลด ติดต่อได้ที่
     ร้าน ซอฟท์แวร์ อ๊อฟ พาราไดส์ เลขที่ 393/411 ซ.สถานฑูตจีน ถ.รัชดา ห้วยขวาง กทม 10310 (ตรงข้ามโรงแรมบารอน)
     Http://www.soi3.com ติดต่อฝ่ายขาย nina2000_007@yahoo.com